Actele necesare pentru înscriere


Pentru înscrierea la Grădiniţa cu PP "Troiţa":

1. Fișa de înscriere

2. Copie după certificatul de naştere al copilului

3. Copie după CI a părinţilor/reprezentantului legal

4. Fișa medicală (conform Ordinului nr. 1002 MS/5057/MECS/2015)

5. Adeverință medicală pentru părinți din care să rezulte că sunt clinic sănătoși

6. Contractul de şcolarizare

7. Taxa de şcolarizare aferentă lunii septembrie.

Pentru reînscrierea la Grădiniţa cu PP "Troiţa":

1. Fișa de reînscriere

2. Copie după CI a părinţilor (în situaţia în care au apărut modificări)

3. Buletinele de analiză solicitate de cabinetul medical la intrarea în colectivitate în luna septembrie (examen coproparazitologic şi exudat faringian)

4. Aviz epidemiologic (se prezintă la intrarea în colectivitate)

5. Actul adiţional la contractul de şcolarizare

6. Taxa de şcolarizare aferentă lunii septembrie.

Date de contact

 • Telefon:

  +40 723 528 594
  +40 758 876 482

 • Email:

  contact@gradinitatroita.ro

 • Adresa:

  Bld. Liviu Rebreanu nr. 35 (sau intrarea de pe str. Eneas nr. 57), 300210,
  Timişoara, Timiş
  România